“PARTNERSTWO SZKÓŁ GLOBALNYCH – NAUKA W ZDALNYCH ZESPOŁACH”

Największym wyzwaniom stojącym dziś przed ludzkością można sprostać poprzez innowacyjność obejmującą wszystkich (inclusive innovation), tzn. opartą na szerokiej współpracy i mającą na celu rozwiązanie problemów globalnych. Współpracując z innymi możemy znaleźć nowe, lepsze sposoby rozwiązywania problemów oraz zaspokajania potrzeb większej liczby ludności.

Ziemia jest jedna dla wszystkich i wszyscy powinniśmy o nią dbać. Wiele ekologicznych wyzwań ma charakter globalny i może zostać rozwiązanych jedynie w ramach kompleksowych działań na poziomie światowym. Inne wyzwania wiążące się z ochroną środowiska mają wymiar regionalny, co oznacza, że wymagają współpracy, w tym z krajami, które graniczą z UE

Wychodząc z idei myślenia ukierunkowanego projektowo, mentalności DIY (“zrób to sam”) i samodzielności w myśleniu zapraszamy do udziału w projekcie, który ma na celu stworzenie prototypowych rozwiązań dotyczących problemów współczesnego globalnego świata, z którymi stykamy się codziennie w swojej okolicy, w środowisku lokalnym.

Będziemy obserwować, myśleć, organizować, wzbogacać i prototypować, a na koniec umieścimy to wszystko w sieci (bazie wyzwań), realizując założenie, że uczniowie potrzebują wsparcia nauczycieli, a nie mówienia im, co myśleć i jak robić.


Cele projektu:

  1. Identyfikacja lokalnych wyzwań / lokalnych problemów w kontekście realizacji wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju (Agenda 2030) i założeń edukacji globalnej.
  2. Budowanie sieci partnerów o podobnych wyzwaniach/ problemach lokalnych.
  3. Praktyczne zastosowanie technik i narzędzi krytycznego myślenia.
  4. Praktyczne zastosowanie metod i narzędzi design thinking oraz grywalizacji.

Jak uzyskać dostęp do platformy?

Istnieją dwa sposoby uzyskiwania dostępu do platformy:

  • W obu przypadkach uczestnik sam ustala hasło.
  • Jeśli zapomnisz hasła to możesz je odzyskać klikając link Zapomniałeś hasła na ekranie logowania.
  • Ewentualne problemy proszę zgłaszać na adres info@etechnologie.pl